ŚWIĘTUJ Z NAMI 25-LECIE!
Zapraszamy do celebrowania z nami tego pięknego jubileuszu przez cały rok. Tak właśnie - cały rok, nie jeden dzień, tydzień czy miesiąc. To dla nas ważne wydarzenie, które chcemy świętować z Wami. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w naszym urodzinowym konkursie, organizowanym na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram.

"Pokaż nam jak świętujesz z nami nasze 25-lecie!" - zrób zdjęcie w wybranym przez siebie miejscu i sytuacji, następnie wstaw je w komentarzu pod konkursowym postem na portalu Facebook. Możesz także zamieścić zdjęcie na własnym profilu na Instagramie i oznaczyć je specyficznym hashtagiem #25urodzinyateny.
Na zgłoszenia czekamy od 1 lutego 2018 do 30 listopada 2018. Dla autorów najciekawszych zdjęć czekają nagrody:
I miejsce - zabieg PELLEVE o wartości 2500,00 zł
II miejsce - zabiegi STORZ MEDICAL o wartości 1500,00 zł
III miejsce - zabiegi ENDERMOLIFT o wartości 1000,00 zł

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Pokaż nam jak świętujesz z nami nasze 25-lecie”

1.    Organizator i czas trwania konkursu

 1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest ATENA Centrum Zdrowia i Urody zwany dalej “Organizatorem”.
 2. Konkurs rozpocznie się w dniu 01.02.2018 roku i trwać będzie do dnia 30.11.2018 roku.
 3. Nagrody funduje ATENA Centrum Zdrowia i Urody.

2.    Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna. W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem ich uczestnictwa w Konkursie powinna być uprzednia zgoda pisemna przedstawiciela ustawowego lub opiekuna takiej osoby.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.

3.    Zadanie Konkursowe

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe. Udział w konkursie można wziąć dowolną ilość razy.
 2. „Pokaż nam jak świętujesz z nami nasze 25-lecie” -

4.    Zasady Konkursu

 1. Konkurs organizowany jest dla fanów profilu “ATENA – Centrum Zdrowia i Urody” na portalu społecznościowym Facebook oraz użytkowników portalu społecznościowego Instagram.
  Jeśli jeszcze nie jesteś naszym fanem, możesz dołączyć do fanpage’u “
  ATENA – Centrum Zdrowia i Urody” na portalu społecznościowym Facebook- poprzez znacznik „Lubię to!”.
 2. Zgłoszenie Konkursowe, należy przesłać Organizatorowi poprzez umieszczenie zdjęcia w komentarzu pod konkursowym wpisem na Facebooku w terminie określonym w punkcie 1.2 lub zamieścić zdjęcie na własnym profilu i oznaczenie go specyficznym hashtagiem #25urodzinyateny na Instagramie w terminie określonym w punkcie 1.2.
 3. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności  celem dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby powołane przez Organizatora (pracownicy ATENA Centrum Zdrowia i Urody). Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 4. Głosowanie Komisji Konkursowej odbędzie się po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń. Obrady Komisji Konkursowej będą niejawne.
 5. Komisja Konkursowa dokona głosowania, w trakcie którego zostaną wyłonieni laureaci Konkursu.
 6. Nagrodami w konkursie są:
  1 miejsce – zabieg Pelleve o wartości 2500,00 złotych
  2 miejsce – zabiegi STORZ MEDICAL o wartości 1500,00 złotych
  3 miejsce – zabiegi ENDERMOLIFT o wartości 1000,00 złotych
 7. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i nadesłanie Zgłoszenia Konkursowego, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 8. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zdjęcie jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

5.    Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg Konkursu.

6.    Odbiór nagrody

 1. Organizator zawiadomi uczestników Konkursu o zwycięstwie najpóźniej do dnia 10.12.2018 roku. Zawiadomienie ze strony Organizatora nastąpi w formie umieszczenia informacji na oficjalnym profilu ATENA Centrum Zdrowia i Urody, na portalu społecznościowym Facebook oraz portalu społecznościowym Instagram. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu.
 2. Odbiór nagrody zostanie ustalony indywidualnie ze Zwycięzcami.

7.    Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w formie publikacji na stronie internetowej ATENA Centrum Zdrowia i Urody, w zakładce Aktualności.
 2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
Strona wykorzystuje Cookies do celów statystycznych (google analytics). Informacje czym są cookies i jak je wyłączyć znajdują się TUTAJ [akceptuję - zamknij]