Rozdział I - Polityka prywatności

W nawiązaniu do obowiązków wynikających z rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Atena Centrum Zdrowia i Urody Barbara Myśliwy, ul. Bohaterów Warszawy 17 zwany dalej Administratorem.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celu zawarcia umowy, wykonania usługi w związku z wyrażeniem przez Państwa takiego zamiaru,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celu wykonania zawartej umowy/usługi,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazanie faktów,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego zabezpieczenia, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu stosowania marketingu bezpośredniego i oferowania produktów lub usług naszych lub naszych partnerów.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • nasi podwykonawcy i zewnętrzne podmioty świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, kurierskie, marketingowe, z zakresu likwidacji szkód, ochroniarskie oraz z zakresu bieżącej działalności Administratora w tym w celu umawiania wizyt przez platformę informatyczną,
 • nasi podwykonawcy lub współpracownicy, którzy bezpośrednio wykonują czynności w celu realizacji umowy/usługi na Państwa rzecz,
 • nasi partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia naszą lub których ofertą wyrazili Państwo zainteresowanie,
 • właściwe organy podatkowe i inne uprawnione organy administracji rządowej i samorządowej, a także organy wymiaru sprawiedliwości i innych uprawnionych instytucji

Okres Przechowywania Państwa danych osobowych:

 • dane przetwarzane w celu zawarcia umowy będą przechowywane w calu negocjowania tej umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym po raz ostatni kontaktowali się Państwo dla jej zawarcia,
 • dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i do końcu okresu weryfikacji wykonania obowiązków fiskalnych oraz administracyjnych ciążących na administratorze w związku z zawarciem tej umowy,
 • podstawowe dane kontaktowe przetwarzane w związku z realizacją marketingu bezpośredniego produktów i usług naszych lub naszych partnerów handlowych będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli dane są przetwarzane na podstawie takiej zgody lub do momentu, gdy ustalimy, że dane te się zdezaktualizowały,
 • dane przetwarzane w związku z naszym uzasadnionym interesem, na zasadach opisanych powyżej, będą przechowywane do czasu realizacji tego celu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, o ile sprzeciw winien być uwzględniony z uwagi na nadrzędny interes osoby, której dane dotyczą.

Informujemy , że przysługują Państwu następujące prawa:

 • na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
 • na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Państwa danych osobowych
 • na podstawie art. 17 RODO, prawo do usunięcia Państwa danych osobowych
 • na podstawie art. 18 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
 • na podstawie art. 20 RODO, prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych
 • na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu
 • na podstawie art. 22 RODO, prawo do niepodlegania automatycznej decyzji,
 • na podstawie art. 77 RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji powyższych praw proszę kontaktować za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres e-mail: atena@nysa.com.pl bądź na piśmie (na adres siedziby administratora).

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych kwalifikowanych jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, a co za tym idzie wykonania pożądanej usługi.

Państwa dane mogą podlegać profilowaniu.

Współadministratorem Państwa danych jest Praktyka Lekarska “ARKA MED” Dariusz Myśliwy, ul. Bohaterów Warszawy 17, 48-300 Nysa.

Rozdział II - Pliki cookies

Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
 • “zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu
 • „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
 • „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics.

Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu użytkownika.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.